i Grundträsk
BOKA TID

Impressum

Ägare: Tim Grabe-Mehringer-Kähler

Grundträsk 50 93593 Nörsjö
Telefon:
Email: tim-grabe-team@gmx.de
Internet: www.timgrabeundteam.deDen här sidan skapades med Strato-kitet!

Integritetspolicy för Tim's Frisörsalong & Café
Genom att skicka in kontaktformuläret bekräftar du att Tims Frisörsalong & Café (namn, telefonnummer och e-postadress) kan lagras i syfte att dokumentera behandlingar och information om företagets tjänsteutbud och kan användas för att kontakta dig , t.ex. WhatsApp, Facebook, telefon eller e-post; Dessutom kommer uppgifterna att användas och lagras tills du återkallar ditt samtycke eller verksamheten stängs. Du är medveten om att du kan se och radera data som samlats in av Tim Grabe & Team när som helst.
Du är medveten om att detta samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst.
Återkallelsen är
via e-post till timgrabeundteam@gmx.de,
eller per post till: Tims Frisörsalong & Café Grundträsk 50, 93593 Norsjö Elmshorn.
Efter att ha mottagit återkallelsen kommer vi varken att använda eller behandla eller radera uppgifterna i fråga.
Sekretessinformation för våra kunder
Kära kunder,
Var säker: vi har alltid behandlat de uppgifter du anförtror oss med största omsorg och ansvar. Och det kommer vi att fortsätta med i framtiden. I enlighet med EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är vi skyldiga att förse dig med följande information om datainsamling:
Information om datainsamling i enlighet med artikel 13 GDPR:

Vi, Tims Frisörsalong enskild firma, Grunsträsk 50 Elmshorn, VD Tim Grabe-Mehringer-Kähler, samlar in dina uppgifter i syfte att utföra kontraktet, för att fullgöra våra avtalsenliga och pre-kontraktuella förpliktelser.
Datainsamlingen och databehandlingen är nödvändig för genomförandet av kontraktet (namn, telefonnummer, eventuellt e-post, mötesdata, behandlingsanteckningar, färgformuleringar, serviceanteckningar - Artikel 6.1b DSGVO). Vidare, enligt principerna för korrekt redovisning (GoBD), är vi skyldiga att samla in och lagra kunddata (namn, adress, mötesdata, tjänst, produkt- och voucherdata, faktureringsbelopp, betalningsmetoder - Artikel 6 St. 1 c DSGVO ). Vi kan också behöva samla in en liten mängd hälsodata för att skydda dina vitala intressen (eventuella existerande allergier och intoleranser, sjukdomar som påverkar hud och hår, graviditet - Artikel 6 Para. 1 d GDPR).
Det finns ett avtal för orderhantering med leverantören av det databehandlingssystem vi använder (kund-, tidsboknings- och kassahantering). En överföring av data till tredje part sker inte. Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för ändamålet med behandlingen.
Du har rätt att använda dina uppgifter, du har även rätt att begära information om dina personuppgifter som lagras av oss. Om uppgifterna är felaktiga kan du begära rättelse av uppgifterna, och vid otillåten datalagring, radering av uppgifterna. För detta ändamål kan du kontakta din kontaktperson för dataskyddsfrågor, Tim Grabe-Mehringer-Kähler, direkt
via e-post till Tim-Grabe-Team@gmx.de
eller per post på frisörsalongen Tim Grabe & Team
Lösenord: sekretess
Mr. Tim Grabe-Mehringer-Kähler
Grundträsk 50
93593 Norsjö
Du har också rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten Statskommissionären för dataskydd